Anne Dostu
28 Temmuz 2022

LOGO SON.jpg
Tuzla Devlet Hastanesi 29.06.2022 tarihi itibariyle "Anne Dostu Hastane" olarak hizmet vermektedir.

Yaşamınızın en özel gününde ‘’En güzel doğum hikayeniz ‘’ için hizmetinizdeyiz Doğum ünitemizde Kadın Doğum Uzman Hekimlerimizin gözetiminde tecrübeli ve sertifikalı Ebelerimiz tarafından mahremiyete dayalı, gebelerin kendilerini ev ortamında hissedeceği tek kişilik odalarımızda doğum yapmaları sağlanmaktadır. Gebe Okulumuzda gebelerimize doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmaları ve bilinçli bir şekilde doğum yapmaları için gerekli eğitimler verilmektedir. Hastanemizde doğum yapan annelerimize deneyimli Ebe ve hemşirelerimiz tarafından gerekli eğitimler verilip, bebekleriyle ten tene temas sağlanmakta ve  ilk bir saat içinde anne sütü verilmektedir.

ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİMİZ

1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.
- Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmaktadır.

2. Verilen hizmet, gebelik dönemi, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini de  kapsamaktadır.
- Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.
- Gerekli bilgilendirmeler “Aydınlatılmış Onam Form” ları ile yapılmakta, gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
- Gebelerimiz de  doğumlarının  planlanmasına katkıda bulunabilmektedir.

3. Hastanemizde poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmıştır.
- Doğum Hizmetlerimiz 7 gün 24 saat hizmet verilmektedir.
- Hastanemizde güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri alınmaktadır.
- Düzenli yapılan iç denetimler ile  verdiğimiz hizmet ve bakımın kalitesi kontrol altında tutulmaktadır.

 
4. Gebelerimizin mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmakta, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmaktadır.
- Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanması amacıyla yanına uygun bir refakatçi seçebilmesi yönünde Gebe Okulumuzda bilgilendirme yapılmaktadır. Seçilen refakatçilerin bilgilendirilmesi yapılarak doğum sürecinde gebelerimize duygusal destek sağlanması hedeflenmiştir.
- Gebelerimiz Doğum Ünitemizde kendilerine ayrılan odada rahatça yürüyebilmekte ve  hareket edebilmektedir.

5. Kanıta dayalı olmayan müdahaleler tıbbi gereklilik durumları dışında rutin olarak uygulanmamaktadır.

- Gebelerimize  Anestezi Uzman Hekimleri ve Diyetisyenimiz kontrolünde “Travay Diyeti” verilmekte, beslenme ve sıvı alımları kesilmemektedir.
- Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamaktadır.
- Doğum ağrısı ile ilaçsız baş etme yöntemleri kullanılmaktadır.

6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeydedir.
- Bütün hizmetler yeterli sayıda ve donanımlı personel tarafından verilmektedir.
- Gerekli ekipman ve sarf malzemeleri optimal düzeyde karşılanmakta, tedarik ve bakımlarında süreklilik sağlanmaktadır.

7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmaktadır.
- Acil obstetrik durumlarda gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmaktadır.
- Sevk gerektiğinde hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmektedir.
- Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmaktadır.
- Sevk edilen kurumdan vakalarla ilgili bilgi alınmakta ve bilgiler kayıt edilmektedir.

8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı verilmektedir.
- Bebek Dostu Hastane kriterlerimize uyulmaktadır.
- Anne, baba ve aile bireylerinin doğan bebeği kucaklarına almaları ve dokunmaları desteklenmektedir.
- Lohusanın normal doğum sonrası en az 24, sezaryen sonrası en az 48 saat hastanede kalmakta ve postpartum bakım almaktadırlar.

9. Çalışanlarımızın bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik hizmet içi eğitimler düzenli olarak yapılmaktadır.
- Hizmet içi eğitimler sürekli yapılmaktadır.
- Çalışanlarımız referans materyallere 24 saat erişebilmektedir.
- Çalışanlarımızın bilimsel çalışmalar yapmaları ve bilimsel toplantılara katılmaları yönünden teşvik edilmektedirler.

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmakta ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmaktadır.
- İstatistiksel verilerimiz internet ortamında yayınlanarak, tüm kurumların ve vatandaşların erişimine açık tutulmaktadır.


  • 1.JPG
  • 14.JPG
  • 18.JPG
  • 4.JPG
  • 5.JPG
  • 6.JPG
  • 8-1.JPG
  • 9.JPG
  • Anne Dostu Eğitimleri.jpg