Sağlık Kurulu Birimi
28 Nisan 2022

Hastanemizde sağlık kurulu birimi ana binada olup giriş kattadır. Sağlık kurulunda heyet doktorlarımız haftanın Pazartesi ve Çarşamba günü toplanmaktadır. Diğer sağlık kurulumuz ise Taşocakları Polikliniğinde giriş kattadır. Taşocakları sağlık kurulu ise Salı ve Perşembe günü toplanmaktadır.

Sağlık kurulu raporları (sağlık durum bildirir raporu, sürücü, işe giriş), engelli sağlık kurulu raporları (sakatlık vergi indirimi raporu, engelli kimlik kartı-paso–2022 vb.) almak için yapılan başvurularla ilgili çalışır. Hastanemiz polikliniklerinde muayene olup ilgili uzman hekim tarafından sağlık kurul raporu alması gerektiği belirtilen hastalar, 182 veya MHRS’ den randevu alarak sağlık kurulu birimine başvururlar. Sağlık kurulu biriminde yapılan başvuru esnasında şahıslarda iki adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, eczaneden ilaç dökümü, hastalıklar ile ilgili belgelerin fotokopisi varsa eski rapor fotokopisi istenir. Bilgisayar ortamında birime yapılan başvuruların kontrolü yapılır. Kontrol sonucu rapor kaleme sevki yapılmış olduğu doğrulanan başvurular için kabul işlemi yapılır. Bilgisayardan ilgili başvuru için çıktı alınır, belgeler eklenir, hasta polikliniklere muayeneye gönderilir.

Poliklinik hekimi tarafından bilgisayar sistemine hastayla ilgili teşhis, tedavi, ortez-protez gibi gerekli malzemeler belirtilmiş olarak başvuru tekrar rapor kalemi birimine gelir. Tüm yapılanlar tekrar kontrol edildikten sonra sağlık kurulu kayıt defterine başvuru kaydedilir.

Her türlü özürlülük ile ilgili raporlar, silah ruhsatı alımı için sağlık raporları, heyetçe verilmesi gereken sağlık durumu bildirir raporlar heyet onayından sonra hak sahibine veya yakınlarına imza karşılığı teslim edilir.