Kalite Yönetimi Birimi
28 Nisan 2022

Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile Sağlıkta Kalite Standartlarının ; Bakanlığımız adına  Tuzla Devlet Hastanesindeki, çalışmaların  uygunluğu, sürekliliği , yeterliliği  ve etkinliğini sağlamak olup; Kurumsal açıdan hizmetlerin devamlılığının sağlanması, finansal sürdürülebilirlik, hesap verilebilirliğin daha kolay hale gelmesi ile, hasta/hasta yakını ve tüm çalışanlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır.

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Çalışanları
Kalite Yönetim Direktörü: Güliz KAÇAR BANBAL
Veri Giriş Personeli: Ayşe KÜÇÜK
Ebe: Tuğba KARTAL