Değerlerimiz
28 Nisan 2022

Etkililik
Etkinlik
Verimlilik
Sağlıklı çalışma yaşamı
Hasta güvenliği
Hakkaniyet
Hasta odaklılık
Uygunluk
Zamanlılık
Süreklilik
İnsana saygı