Yoğun Bakım
06 Mayıs 2022

Tuzla Devlet Hastanesi erişkin genel yoğun bakım ünitesi 10 yataklı 2.Basamak, 21 yataklı 3.Basamak yoğun bakım yatağı ile gelişmiş teknolojik altyapı ve multidisipliner yaklaşımla hizmet sunmaktadır. Ayrıca hemafiltrasyon ve hemodiyaliz sistemleri her an kullanıma hazır bulundurulmaktadır. Tüm labratuvar ve görüntüleme işlemleri yapılmaktadır. Hasta yakınları bekleme, bilgilendirme ve dinlenme alanlarına sahiptir.

  • 4e014a61-60c3-4cab-b21c-02d871baa47f.jpg
  • 34142aac-ccbe-46a4-ae3d-f85fc6737c31.jpg
  • ecafa634-5003-4683-a4e1-5f66ed0712be.jpg
  • 3cfc87ac-b964-4804-b8ed-da8ed529e2ed.jpg