T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Palyatif Bakım Merkezi


Palyatif Bakım Merkezi, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastalarda ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişilere ve aile bireylerine tıbbi, psikolojik, sosyal ve manevi destek vererek acılarını hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek amacıyla hizmet veren birimdir.
Palyatif bakım hizmetinden; merkez sorumlu hekimin değerlendirmesi sonrası kabulü yapılan  hastalar yararlanabilir.
  

Not: Palyatif Bakım Merkezi Dahili Telefonu:1633