T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Mutemetlik Maaş Birimi


Hastanemiz mutemetlik birimi, çalışanların maaşları, döner sermaye ek ödemeleri, nöbet ücretleri, geçici ve sürekli görev yollukları, terfi ücretleri, tasarruf teşvik ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütür.

Not: Mutemetlik Maaş Birimi Dahili Telefonu:1390 -1391 - 1392