T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Biyokimya


Klinik biyokimya laboratuvar uzmanlığı, klinik laboratuvar bilimi ve teknolojisinin hasta bakımı için kullanıldığı bir tıp disiplini olup, sağlık ve hastalıktaki biyokimyasal mekanizmaları, hastalıkların önlenmesi, tanı ve ayırıcı tanı, prognoz ve tedavinin izlenmesindeki testleri, laboratuvar sonuçlarının tıbbi yorumlarını, klinisyenlere konsültasyonunu ve laboratuvar tanıyı içeren bir laboratuvar bilimi ve uzmanlık alanıdır. Hastanemizde klinik biyokimya laboratuvarı yer almaktadır.
Test sonuçlarına hastanemiz http://tuzladh.saglik.gov.tr/ web sayfasından ulaşabilirsiniz.
Not: Biyokimya Lab. Dahili Telefonu:1280