T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Patoloji


Patoloji, hastalık çalışması ve bilimi kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Patoloji (hastalık bilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir, klinikler ve para-klinikler arasında bir nevi köprü görevi görür. Hastanemizde patoloji laboratuvarı ve uzman hekimleri görev yapmaktadır.

Not: Patoloji Lab.  Dahili Telefonu:1788