T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Nöroloji


Serebrovasküler Hastalıklar (felç) , Baş Ağrısı, Epilepsi (sara hastalığı) , Bunama, Hareket Bozuklukları, Nöromusküler hastalıklar (kas ve sinir hastalıkları, Multipl Skleroz gibi nörolojik hastalıkların muayene tetkik ve tedavileri yapılmaktadır.