T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Göz Hastalıkları


Poliklinikte her türlü genel göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri verilmekte, göz acil (kazalar, yabancı madde kaçması, ani kızarmalar, ani görme kayıpları gibi) vakalarına müdahale edilmekte, kongenital, travmatik, metabolik, senil, toksik, sekonder kataraktlara Fakomülsifikasyon yöntemi ile dikişsiz, damla anestezili cerrahi uygulanmakta, göziçi lens yerleştirilmektedir.