T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Misyonumuz/Vizyonumuz/Kurumsal Değerlerimiz


KURUMSAL MİSYON
Sağlıklı yaşamın tüm insanların en temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, personel memnuniyetini göz ardı etmeyen, kaynaklarını ve teknolojisini verimli kullanan, ekolojik çevreye ve insana saygılı, Sağlık hizmetlerini bilimsel ve tıbbi etik kuralları çerçevesinde veren, hasta memnuniyetini sağlayan bir hastane olmak.

KURUMSAL VİZYON
Ulusal standartlarda tıbbi tanı ve tedavi hizmeti veren, tıbbi gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, sağlık alanında tercih edilen modern referans bir hastane olmaktır.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ
Etkililik
Etkinlik 
Verimlilik
Sağlıklı çalışma yaşamı
Hasta güvenliği 
Hakkaniyet
Hasta odaklılık 
Uygunluk 
Zamanlılık,
Süreklilik 
İnsana saygı