T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Kalite Yönetimi Birimi


 Sağlık hizmetlerindeki ilgili mevzuatlar ile Sağlıkta Kalite Standartlarının ; Bakanlığımız adına  Tuzla Devlet Hastanesindeki, çalışmaların  uygunluğu, sürekliliği , yeterliliği  ve etkinliğini sağlamak olup; Kurumsal açıdan hizmetlerin devamlılığının sağlanması, finansal sürdürülebilirlik, hesap verilebilirliğin daha kolay hale gelmesi ile,  hasta/hasta yakını ve tüm çalışanlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmaktır.


 Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi Çalışanları

 

Kalite Yönetim Direktörü:   Fatma EŞİTMEZ

Veri Giriş Personeli:   Ayşe KÜÇÜK

Hemşire:   Güliz KAÇAR BANBAL