T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Yoğun Bakım


    Tuzla Devlet Hastanesi erişkin genel yoğun bakım ünitesi 10 yataklı 2.Basamak, 21 yataklı 3.Basamak yoğun bakım yatağı ile gelişmiş teknolojik altyapı ve multidisipliner yaklaşımla hizmet sunmaktadır.Ayrıca hemafiltrasyon  ve hemodiyaliz sistemleri her an kullanıma hazır bulundurulmaktadır. Tüm labratuvar ve görüntüleme işlemleri yapılmaktadır.Hasta yakınları bekleme,bilgilendirme ve dinlenme alanlarına sahiptir.

  • 4e014a61-60c3-4cab-b21c-02d871baa47f.jpg
  • 34142aac-ccbe-46a4-ae3d-f85fc6737c31.jpg
  • ecafa634-5003-4683-a4e1-5f66ed0712be.jpg
  • 3cfc87ac-b964-4804-b8ed-da8ed529e2ed.jpg