T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz


 

KURUMSAL VİZYON

 

KURUMSAL MİSYON

 

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

 Ulusal standartlarda tıbbi tanı ve tedavi hizmeti veren, tıbbi gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, sağlık alanında tercih edilen modern referans bir hastane olmaktır.

  

 

Sağlıklı yaşamın tüm insanların en temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, personel memnuniyetini göz ardı etmeyen, kaynaklarını ve teknolojisini verimli kullanan, ekolojik çevreye ve insana saygılı, Sağlık hizmetlerini bilimsel ve tıbbi etik kuralları çerçevesinde veren, hasta memnuniyetini sağlayan bir kuruluş olmak.

Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı