T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

08/06/2021

Sağlık Turizmi ve Sağlık Otelcilik Hizmetleri


1.Temizlik, yemek, güvenlik, çamaşırhane, hasta karşılama gibi alanlarda çalışan personelin niteliklerini belirlemek.
2.Hizmet alımı ile çalışan personelin eğitim programlarını yapmak yönetmek ve kontrol etmek.
3.Hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amaçlı (temizlik, yemek, kantin, karşılama, vale, güvenlik vb… hizmetler) sağlık otelciliği hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
4.Otelcilik hizmetleri kapsamında kullanılacak olan malzeme, ekipman ve cihazların özelliklerini belirlemek, yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır bulundurulması için ilgili birimleri bilgilendirmek ve kontrolünü sağlamak.
5.Görev alanıyla ilgili olmak üzere; hizmet alımı ile yaptırılan işlerin teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.
6.Hasta ve çalışan güvenliğini sağlayabilmek için ilgili birimlerle işbirliği yapmak.
7.Bakanlık ve Kurum tarafından belirlenen kalite standartlarının uygulanmasını,sürekliliğini ve geliştirilmesini sağlamak.
8.Hizmet alımı ile çalışan personelin belirli periyotlarla yapması gereken iş talimatlarını hazırlatmak, uygulanmasını sağlamak, çalışma şartlarını ve hak takibini yapmak.
9.Sağlık tesisinin tüm dış mekanla ilgili (Otopark, Meydan, Park, Bahçe vb…) düzenlemelerin takibini yapmak.
10.Sağlık tesisinin tüm iç mekan düzenlemelerinin kalite standartlarına uygun, ergonomik olarak düzenlenmesini sağlamak.
11.Ortamda bulunan ses düzeyi, ışık, sıcaklık, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol ederek uygun hale getirilmesi için ilgili birimleri uyarmak.
12.Yemek sunum saatlerini, refakatçi ve ziyaretçi uygulamalarını planlamak.
13.Çamaşırhane hizmetlerinin uygun şekilde verilmesini sağlamak.
14.Yenidoğan Yoğun Bakım ünitesi olan hastanelerde anne otelleri planlamak ve anne otellerinde belirlenen standartlar doğrultusunda hizmet sürekliliği sağlamak.
15.Sağlık tesisinde kurulmuş yada kurulacak olan refakat otellerinin standartlara uygun şekilde hizmet vermesini sağlamak.
16.Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
17.Kendisi ile ilgili diğer birimlerle iş birliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.
18. Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda alanı ile ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
19.Hastane yöneticisinin verdiği diğer görevleri yapmaktadır.