T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Patoloji


Patoloji, hastalık çalışması ve bilimi kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Patoloji (hastalık bilim) özellikle altta yatan hastalıkla ilgili hücrelerdeki, dokulardaki ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişikliklerin tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir, klinikler ve para-klinikler arasında bir nevi köprü görevi görür. Hastanemizde patoloji laboratuvarı ve uzman hekimleri görev yapmaktadır.

Not: Patoloji Lab.  Dahili Telefonu:1788


Uzm. Dr. Aysun Barlas

Bilgihan AÇIKGÖZ 15011074414.jpg
Uzm. Dr.Bilgihan Açıkgöz

Didar Aygün GÜLHAN 33692106460.jpg
Uzm. Dr.Didar Aygün Gülhan

 

Ertuğrul ORUÇ 28795480586.jpg
Uzm. Dr.Ertuğrul Oruç