T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Enfeksiyon Hastalıkları


Ateşli ve bulaşıcı hastalıklar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar (HIV, frengi, bel soğukluğu vb.) ve enfeksiyöz hepatitler (bulaşıcı sarılık), hastane enfeksiyonları kontrolü ve tedavisi yapılmaktadır.

Uzm. Dr. Yasemin Koçer Tulgar

Uzm. Dr. Tahir Ceylan

Uzm. Dr. Pınar Elbir Kılıç

Uzm. Dr. Gülfem Akengin Öcal

Uzm. Dr. Arzu Doğru