T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Göz Hastalıkları


Poliklinikte her türlü genel göz hastalıklarına yönelik tanı ve tedavi hizmetleri verilmekte, göz acil (kazalar, yabancı madde kaçması, ani kızarmalar, ani görme kayıpları gibi) vakalarına müdahale edilmekte, kongenital, travmatik, metabolik, senil, toksik, sekonder kataraktlara Fakomülsifikasyon yöntemi ile dikişsiz, damla anestezili cerrahi uygulanmakta, göziçi lens yerleştirilmektedir.

Uzm. Dr. Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu

Uzm. Dr. Handan Giray

Uzm. Dr. Burak Tümer

Uzm. Dr. Ahmet Hamdi Dinç

Uzm. Dr. Sibel Öskan Yalçın

Uzm. Dr. İsmail Hakkı Doğuç

Uzm. Dr. Hasan Güneş