T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Üroloji


Yaşlanmayla beraber erkek nüfusta sık görülen benign prostat hiperplazisine (prostatın selim hastalıkları) yönelik tanısal tetkik ve ameliyatlar,  ürinerenfeksiyonlara yönelik tedaviler böbrek, mesane, testis, prostat kanserleri, taş hastalığı, üriner sistemin doğumsal anomalileri, tekrarlayan enfeksiyonlar, işeme bozuklukları, idrar kaçırma, interstisyel sistit tedavileri yapılmaktadır. Gerektiğinde ürodinamik test yapılmakta, gerekli hastalarda sistoskopik   muayene ve müdahaleler yapılabilmektedir.

Uzm. Dr. Ahmet Tahra

Uzm. Dr. Hikmet Cebeci

Uzm. Dr. Mustafa Asım Ulutürk

Uzm. Dr. Hasan Gürsel Göksu

Uzm. Dr. Ömer Turgay Öztürkmen

Uzm. Dr. Cem Taneri

Uzm. Dr. Deniz Ersin

Uzm. Dr. Fatih Aydin

Uzm. Dr. Mehmet Kırdar Saruhanlıoğlu

Uzm. Dr. Ender Kavukçu

Uzm. Dr. Ömer Faruk Yağlı

Uzm. Dr. Abdullah Demir