T.C. Sağlık Bakanlığı
İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi

Misyonumuz/vizyonumuz


Vizyonumuz

Ulusal standartlarda tıbbi tanı ve tedavi hizmeti veren, tıbbi gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan, sağlık alanında tercih edilen modern referans bir hastane olmaktır.


Misyonumuz

Sağlıklı yaşamın tüm insanların en temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, personel memnuniyetini göz ardı etmeyen, kaynaklarını ve teknolojisini verimli kullanan, ekolojik çevreye ve insana saygılı, Sağlık hizmetlerini bilimsel ve tıbbi etik kuralları çerçevesinde veren, hasta memnuniyetini sağlayan bir kuruluş olmak.


Kurumsal Değerlerimiz


Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı

Hedeflerimiz

  • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin, hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
  • Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle uygun alanlara taşınmasını sağlamak.
  • Hastanemizdeki hasta bekleme alanlarının hastaların ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden belirlenmesi ve oturma gruplarının bu alanlara konulmasını sağlamak.
  • Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.
  • Sağlık çalışanlarına yönelik mesleki sertifika kurslarına katılımını sağlamak.
  • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek.
  • İhtiyaçlar doğrultusunda hastanede çalışacak idari ve sağlık personel sayısını artırmak